HPE

 • Baner họp ĐHCĐ 2023
 • Thiết bị đo độ ẩm nông sản
 • KETT
 • Máy đo độ ẩm bê tông
                  hpe-logo
           Supermart of Solutions                                           
                     CTCP ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL
Hanel Professional Electronics JSC.,
Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower Tower,  Phố Lê Văn Lương,
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại : 84.24.66666788/799/996     Fax: 84.24.66666899
Website : www.hpe.vn
                             
Hà nội, ngày 30 tháng 05 năm 2020    

                                                       THÔNG BÁO HỌP

                                               ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel (HPE) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội
Cổ đông thường niên năm 2020.
 1. Thời gian: từ 9h00, Thứ Bảy, ngày 20/06/2020
 2. Địa điểm: Hội trường 203, tầng 2, tòa nhà 12 tầng, Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Số 1 phố Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của HPE theo danh sách chốt ngày 31/05/2020.
 4. Nội dung:
 • Thông qua Báo cáo tài chính, Kết quả hoạt động kinh doanh và Phương án trích lập các quỹ năm 2019
 • Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020
 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự bằng văn bản đến Văn phòng Công ty trước ngày 18/06/2020.

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông lưu ý: Mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp dự họp thay hoặc đại diện cho Cổ đông pháp nhân tham dự) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của HPE.

Số điện thoại liên hệ: 024.66666788/799/996, số máy lẻ: 16 | Fax: 024.66666899

 1. Hình thức đăng ký:

-     Thư hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel – Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower Tower, Phố Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

-     Lưu ý: Mời Quý cổ đông tham khảo mẫu giấy ủy quyền dự họp, tài liệu liên quan trên website: www.hpe.vn kể từ ngày 30/05/2020 (click tại đây để xem mẫu giấy ủy quyền)

Trân trọng kính mời quý vị cổ đông!


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
Đã ký 
ĐỖ BÌNH MINH

Ghi chú: Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp các cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời.

infomation
E-mail Print PDF
              hpe-logo
       Supermart of Solutions                          
           CTCP ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL
Hanel Professional Electronics JSC.,
Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower Tower, Phố Lê Văn Lương,
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại : 84.24.66666788/799/996     Fax: 84.24.66666899

Website : www.hpe.vn

                   Hà nội, ngày      tháng      năm 2020

                                         GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi:   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL 

Tên nhà đầu tư: ….………………………………………………………………………….………….
Tên người đại diện tổ chức (nếu nhà đầu tư là tổ chức): ………………….…………………………….
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel.
CMND/hộ chiếu số:…………….…….………,Cấp ngày……tháng…...năm…….Tại:…….…………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….……………
Tổng số cổ phần sở hữu chốt trước ngày 31/05/2020:
Bằng số :………………………(bằng chữ:……………………………………………………………...)
Nay ủy quyền cho:
Ông/Bà: …………………………………………………………………………………………………
Tên tổ chức (nếu nhà đầu tư là tổ chức): ………………….……………………………………………
CMND/GPKD số:…………..…………,Cấp ngày……tháng……năm……. Tại:……………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….………………………
Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………...

 

Được quyền thay thế tôi (Công ty) tham dự, biểu quyết tại ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
của Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel, tổ chức vào ngày 20/06/2020
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực
hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong
việc ủy quyền này.

 

                            NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN                          
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/ Đóng dấu (nếu là tổ chức)
 
 
 
 

Đại hội cổ đông 2023 (22.04.2023)

Liên hệ

Công ty cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel - HPE

 • Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, TP. Hà nội, Việt Nam
 • Tel: +8424 66666788   |   Fax: +8424 66666899
 • Email: contact@hpe.vn